OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Nejčastěji zakládaným typem společnosti je společnost s ručením omezeným SRO, když v současné době k jejímu založení potřebujete základní kapitál již jen ve výši 1,- Kč.

Pro založení SRO budete potřebovat znát její

– název

– společníky (jméno, příjmení, bydliště, RČ, místo narození) a výši jejich podílu na SRO v %

– počet jednatelů, způsob jejich jednání za společnost a dále jejich nacionále (jméno, příjmení, bydliště, RČ, místo narození)

– předmět podnikání SRO

– adresu sídla

– výši základního kapitálu.

Pro založení je nutné pořízení notářského zápisu. Zprostředkuji Vám schůzku s notářem a této schůzce budu přítomna. Pro založení SRO dále připravím veškeré soudem vyžadované listiny a na všech ověřím podpisy zúčastněných osob. Provedu Vás celým procesem založení krok po kroku (složení základního kapitálu na zvláštní účet v bance, vyřízení živností na živnostenském úřadě). Proces založení SRO je otázkou cca. 2-3 pracovních týdnů. Detailní informace k založení SRO a veškerým náležitostem nutným k založení Vám ochotně sdělím na osobní schůzce.

Posouzení možností převodu obchodního podílu podle společenské smlouvy

Due delligence převáděné společnosti

Smlouvy o převodu obchodních podílů

Advokátní úschovy s převody související

Kompletní provedení problematikou vč. provedení změn v obchodním rejstříku

Vznik / změny / zánik pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o ukončení pracovního poměru, výpověď, možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru)

Poradenství pro zaměstnavatele i pro zaměstnance (postih neomluvených absencí, krácení dovolené, správné doručování aj.)

Problematika pracovních úrazů

Přiznání / odebrání renty po pracovním úrazu

… a mnoho jiných oblastí, které se Vás jako zaměstnavatele zajisté týkají

Změny společenských smluv a stanov

Konání valných hromad

Zastupování v řízení o určení neplatnosti valné hromady

Práva a povinnosti orgánů společnosti (jednatelé, smlouvy o výkonu funkce, souběh funkcí apod.)

Zápis změn v obchodním rejstříku